Centrum Clear Aligner – Zapisz się na szkolenie “MASTER IMPLANTOLOGII”

CENTRUM CLEAR ALIGNER – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Aby dokonać zgłoszenia na kurs, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Dokonać zgłoszenia on-line korzystając z poniższego formularza
  2. Dokonać wpłaty na konto podane poniżej

Ortodent Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rejtana 9
35-326 Rzeszów

Konto bankowe:
67 1750 0012 0000 0000 2288 7114
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX

 UWAGA! Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty. W przeciwnym razie zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Kurs: "MASTER IMPLANTOLOGII W ATHENEA DENTAL INSTITUTE – 2 EDYCJA"


Imię i nazwisko uczestnika kursu (wymagane)

Tytuł naukowy uczestnika kursu (wymagane)


Adres do korespondencji

Ulica i numer domu (wymagane)

Kod pocztowy i miejscowość (wymagane)

Kraj (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)


Adres email (wymagane)

Fakturę VAT za kurs proszę wystawić na:

Nazwa (wymagane)

NIP (wymagane)

Ulica i numer domu (wymagane)

Kod pocztowy i miejscowość (wymagane)

Uwagi

Zgody:

 Oświadczam, że w związku w wyrażeniem chęci uczestnictwa we wskazanym szkoleniu/kursie i wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że z jego przebiegu może zostać sporządzona profesjonalna relacja fotograficzna (zdjęciowa), która może obejmować także wizerunek uczestników szkolenia/kursu.
 Wyrażam niniejszym zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, który może zostać utrwalony podczas przedmiotowego szkolenia/kursu – na cele marketingowe Organizatora szkolenia/kursu związane z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Niniejsza zgoda wyrażona jest przeze mnie nieodpłatnie. Rozpowszechnianie, o którym mowa powyżej – w przypadku prowadzenia przez Organizatora relacji fotograficznej z danego szkolenia/kursu – będzie polegało na umieszczeniu zdjęć ze szkolenia/kursu na stronie internetowej Organizatora.
 wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) przez Organizatora szkolenia/kursu tj. Panią Agnieszka Banaś – Mohsin i Pana Ayhama Mohsin prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej A&T Dental Solutions s.c. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 9, 35-326 Rzeszów – na cele związane z działalnością, promocyjną, handlową i marketingową, która będzie prowadzona przez Organizatora szkolenia/kursu. Wyrażenie niniejszej zgody skutkować będzie dodaniem Państwa adresu e-mail do listy mailingowej.
 zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że Administratorem danych osobowych jest Pani Agnieszka Banaś – Mohsin i Pan Ayham Mohsin prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej A&T Dental Solutions s.c. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 9, 35-326 Rzeszów. Dane kontaktowe Administratora są następujące: kontakt@clearaligner.pl. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celu. Mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu cofnięcia zgody.