Centrum Szkoleniowe Aligner – szkolenia dla lekarzy

Głównym założeniem i celem powstania Centrum Clear Aligner było i jest promowanie wykorzystania metody Clear Aligner na terenie całego kraju. Od lat prowadzimy szkolenia dla lekarzy – dla tych, którzy są zainteresowani wprowadzeniem tej metody w swojej praktyce oraz dla tych, którzy już metodę stosują, ale chcą ją rozwijać, by osiągać coraz lepsze efekty i leczyć coraz bardziej skomplikowane przypadki. .

III Konferencja Athenea Dental Institute Krakdent , 14 marca 2020 r.

III Konferencja Athenea Dental Institute
Krakdent , 14 marca 2020 r.

 

Sala Budapeszt B

Organizator: A&T Dental Solutions, Athenea Dental Institute

Część I – kurs praktyczny na typodontach,   10:15- 12:00

Temat : Wykańczanie łuków w ortodoncji.

Prelegenci :

Pablo-Echarri-18-5-2016-01-2-e1512457985265

Dr Pablo Echarri

Dr-Ayham-Mohsin-1

Dr Ayham Mohsin

javier Echarri

Dr Javier Echarri

miguel Campoy

Dr Miguel Angel Perez Campoy

victor orozco

Dr Victor Orozco

Każdy z uczestników powinien przygotować:

 • Kleszcze De la Rosa (najlepiej z rowkami)
 • Kleszcze Jaraback (preferowane) lub ptasi dziób
 • Kleszcze Omega do formowania pętli
 • Kleszcze do torkowania: składający się z 2 kleszczy i instrumentu do torkowania
 • Kleszcze do formowania stopni: minimum kleszcze 0,75mm,

najlepiej zestaw 3 kleszczy: 0,50mm, 0,75mm i 1mm.

 

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się końcowego gięcia drutów wykorzystywanych
w ortodoncji.

W trakcie pierwszej części uczestnicy nauczą się projektować i doginać główne wygięcia do poziomowania (ruchy pionowe), wyrównywania (ruchy wargowo-językowe) i rotacji.

W trakcie drugiej części uczestnicy nauczą się projektować i doginać wtórne wygięcia do korekty inklinacji mezjodystalnej.

W trakcie trzeciej części uczestnicy nauczą się projektować i doginać trzeciorzędowe wygięcia do torkowania zębów.

Koszt: 500 PLN ( w cenę kursu wliczone materiały)

 *liczba miejsc ograniczona – max. 30 uczestników

** cena nie zawiera biletu wstępu na targi

Część II – teoretyczna 13:30-17:00

Temat: Nowe trendy w ortodoncji

Prelegenci :

Pablo-Echarri-18-5-2016-01-2-e1512457985265

Dr Pablo Echarri

Dr-Ayham-Mohsin-1

Dr Ayham Mohsin

javier Echarri

Dr Javier Echarri

miguel Campoy

Dr Miguel Angel Perez Campoy

victor orozco

Dr Victor Orozco

Program:

13.30 -14.30 – MARPE – Miguel Ángel Perez Campoy i  Javier Echarri

MARPE, wspomagana mikroimplantami szybka ekspansja podniebienia. W trakcie wykładu omówione zostaną wskazania i ograniczenia wspomnianej techniki, wygląd urządzeń, sposób ich instalacji, usuwania oraz aktywacji, oraz studia przypadków.

 

14-30 – 15.00 – Ortodoncja Cyfrowa – Ayham Mohsin.

W trakcie wykładu omówiony zostanie cyfrowy przepływ informacji w gabinecie dentystycznym a także najnowsze osiągnięcia w świecie cyfrowej diagnostyki, przechowywania danych medycznych, planów leczenia, projektowania aparatów, klejenia pośredniego, dostosowywania łuków drucianych oraz aparatów retencyjnych.

 

15:00-15:30 – Przerwa kawowa

 

15:30-16:00 – OSAS – Victor Orozco

W trakcie wykładu omówione zostaną definicja oraz diagnostyka Zespołu Obturacyjnego Bezdechu Sennego. Na przykładzie studiów przypadków omówione zostaną wzajemne relacje pomiędzy OSAS u dzieci i pacjentów dorosłych.


16.00-17:00 – Leczenie interdyscyplinarne – Pablo Echarri

W trakcie wykładu omówione zostanie interdyscyplinarne podejście do diagnostyki i planu leczenia, skupione na sekwencji poszczególnych procedur w trakcie leczenia. Omówione zostaną wzajemne relacje pomiędzy ortodoncją a periodontologią, leczeniem zespołu TMJ, chirurgią ortognatyczną i protetyką. Podstawą wykładu będzie przedstawienie zagadnień na przykładach studiów przypadków interdyscyplinarnych.

Koszt: 700 PLN ( w cenę kursu wliczona przerwa kawowa)

*liczba miejsc ograniczona – max. 60 uczestników

** cena nie zawiera biletu wstępu na targi

Zapisy :www.aligner.pl

Więcej informacji:Katarzyna Kurdziel, 666-091-708, szkolenia@aligner.pl

Niechirurgiczna Ekspansja Szczęki z Użyciem Szczękowego Ekspandera Kości MSE

Niechirurgiczna Ekspansja Szczęki z Użyciem Szczękowego Ekspandera Kości MSE

 

Warszawa 26 października 2019 r.

Hotel Marriott, sala KOMETA

Tłumaczenie konsekutywne: dr Rafał Rogowski

Prelegent:

won moon JPG

Prof. Won Moon został powołany przez Thomas R. Bales na Katedrę Ortodoncji i pełni funkcję dyrektora programowego programu rezydencji ortodontycznej UCLA School of Dentistry. Od 2002 r. jest posiadaczem dyplomu American Board of Orthodontics. Ukończył studia stomatologiczne na Harvardzie i edukację ortodontyczną w UCLA. Przed stomatologią studiował matematykę, a jego zainteresowania badawcze obejmują analizę obrazów 3D z wykorzystaniem funkcji mapowania powierzchni i eliptyczne deskryptory Fouriera, badanie fenotypów czaszkowo-twarzowych w Genomewide Association, opracowywanie i symulację modelu skończonego elelmentu, zastosowania druku 3D w ortodoncji, korektę ortopedyczną, zmiany dróg oddechowych w ramach korekt ortopedycznych, przyspieszone przemieszczenie zębów i projektowanie mikroimplantów (MI). Jego prace publikowały różne czasopisma, z racji jego zainteresowań nieograniczone do dziedziny ortodoncji, jest także współautorem dwóch podręczników. Wyniki swych badań prezentował w 15 krajach, w trakcie ponad 150 prezentacji. Obecnie koncentruje się na tworzeniu protokołów korekcji ortopedycznych z MI, korekcie dróg oddechowych u pacjentów z niedrożnością nosa i tworzeniu wirtualnych pacjentów z wykorzystaniem analizy obrazu.

Jego zainteresowania ekspansją środkową częścią twarzy zaczęły się w 2003 r. gdy mikroimplanty stały się dostępne w USA i jest on odpowiedzialny za opracowanie Maxillary Skeletal Expander (MSE), unikalnego, wspomaganego mikroimplantem, szybkiego ekspandera podniebiennego (MARPE). Aktywnie wspiera on niechirurgiczną ekspansję kości zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci, zwłaszcza w przypadkach osób cierpiących na ograniczenie przepływu w drogach oddechowych. Jego prezentacja dotycząca MSE zyskała szeroką akceptację na całym świecie, a dotyczące ich publikacje doczekały się wielu recenzji.

Szczegóły kursu:

MSE ewaluowały od 2004 r., a ich popularność stale rośnie na całym świecie. Wraz z pojawieniem się szeregu publikacji związanych z MSE autorstwa wielu osób (dwadzieścia z nich zostało napisanych przez prof. Won Moon), istnieją wyraźne dowody na poparcie tego wpływu.

Efekty stomatologiczne i kostne ekspansji szczęki za pomocą konwencjonalnego szybkiego ekspandera podniebiennego (RPE), wspomaganego chirurgicznie szybkiego ekspandera podniebiennego (SARPE), oraz ekspandera szkieletowego szczęki wspomaganego mikro-implantem (MSE). Porównane zostaną ekspansja stomatologiczna, zginanie kości i prawdziwa ekspansja kości. Zbadane zostaną niekorzystne następstwa kliniczne RPE i SARPE w przypadkach wyższych klas Angle’a i przedstawione zostanie nowe podejście, opracowane na podstawie danych badawczych, eliminujące te problemy dzięki zastosowaniu MSE. Szczegółowo zbadane zostaną przypadki kliniczne obejmujące niechirurgiczną ekspansję twarzoczaszki zarówno u pacjentów w wieku młodzieńczym, jak i u dorosłych. Dzięki tym przykładom klinicznym przedstawione zostaną odpowiednie protokoły wytwarzania i ekspansji MSE.

Po drugie, zostaną przedstawione także inne zalety wykorzystania MSE. Wielu pacjentów wymagających ekspansji szczęki cechują wąskie nosowe drogi oddechowe, a w przypadku zastosowania MSE często dochodzi także do pozytywnych zmian w obrębie tych dróg. Szczegółowej ocenie poddamy przypadki kliniczne i wyniki badań ilustrujące znaczące powiększenie nosowych dróg oddechowych oraz poprawę funkcjonowania po MSE zarówno u młodzieży, jak i u dorosłych pacjentów.

W tej koncepcji rozszerzania ortopedycznego, MSE może również pomóc, w połączeniu z maską na twarz (FM), w korekcji ortopedycznej w przypadkach III Klasy Angle’a. Przedstawione zostaną przypadki kliniczne łączące MSE i FM zarówno u pacjentów rosnących, jak i u dorosłych, oraz ich skutki ortopedyczne.

Na koniec omówimy także nieznane wpływy na kości. Na przykładzie przypadków klinicznych omówimy zmiany wymiarów twarzy oraz otaczających ją struktur. Najnowsze odkrycia zespołu badawczego UCLA zostaną przedstawione w celu pogłębienia wiedzy na temat działania MSE.

Kurs obejmie wszechstronny przegląd obecnych zastosowań MSE, ale zainspiruje także tych, którzy poszukują bardziej zaawansowanych zastosowań dla MSE.

Cele:

 • Zrozumienie różnic w ekspansji przez RPE, SARPE, MARPE i MSE
 • Różnice między różnymi typami szybkich ekspanderów podniebiennych wspomaganych przez mikroimplanty (MARPE) i MSE (jako typ szczególny MARPE).
 • Jak uzyskać równoległą ekspansję szczęki w płaszczyznach zgryzu i czołowych za pomocą MSE
 • Nieoperacyjna ekspansja ortopedyczna z zastosowanie MSE u osób dorosłych
 • Ekspansja ortopedyczna z użyciem MSE w przypadkach wysokich klas Angle’a
 • Przedłużanie ortopedyczne w przypadkach III klasy z zastosowaniem MSE i FM
 • Radzenie sobie z przypadkami klasy III Angle’a z zastosowaniem MSE i FM
 • MSE w korekcie obturacji nosowych dróg oddechowych
 • Właściwe formowanie MSE
 • Protokoły ekspansji w zależności od dojrzałości kostnej i biotypu
 • Inne wpływy na szkielet związane z MSE
 • Przeciwwskazania
 • Radzenie sobie z trudnymi przypadkami
 • Nowa i udoskonalona MSE
 • Przyszłe kierunki zastosowania MSE
 • Rozwiązywanie problemów

Agenda:

 9:00-11:00 Sesja 1

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:45 Sesja 2

12:24-13:00 Pytania i odpowiedzi

13: 00-14: 00 Lunch

14:00-15:30 Sesja 3

15:30-15:45 Przerwa kawowa

15:45-17:15 Sesja 4

17:15-17:30 Pytania i odpowiedzi

17:30-18:00 Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów

Koszty:

Lekarze 2500 PLN

Technicy dentystyczni 2000 PLN

Dane do przelewu:
A&T Dental Solutions s.c. Ayham Mohsin, Agnieszka Banaś-Mohsin
ul. Rejtana 9 ,  35-326 Rzeszów ,
nr.rach: 33 1750 1224 0000 0000 1244 0178

Kontakt:

A&T Dental Solutions
Katarzyna Kurdziel
666-091-708
szkolenia@aligner.pl
www.aligner.pl

I Międzynarodowa Konferencja Powered by Athenea Dental Institute

I Międzynarodowa Konferencja Powered by Athenea Dental Institute

Okluzyjne Algorytmy w Ortodoncji

Prelegenci:

Pablo-Echarri-18-5-2016-01-2-e1512457985265
Dr Pablo Echarri ( dyrektor programu Master of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics in Athenea Dental Institute) opowie o okluzji w fazie końcowej i retencyjnej leczenia Ortodontycznego. Dr Echarri skupi uwagę uczestników na tym jak ważną rolę odgrywa okluzja w osiągnięciu trzech głównych celów terapeutycznych: ESTETYKI, FUNKCJI I STABILIZACJI narządu żucia.

Miguel-Angel-Perez-traje-2-2-e1512457999691

Dr Miguel Campoy poruszy temat Okluzji w diagnostyce i terapii ortodontycznej, opowie o problemie, który dotyczy około 15% pacjentów leczonych ortodontycznie. Dr Campoy pokaże dlaczego tak ważne jest aby zwracać uwagę na brak harmonizacji relacji centralnej i okluzji nawykowej i uwzględniać to w procesie diagnostycznym.

mieszko

Dr Mieszko Więckiewicz wskaże okluzyjne kontrowersje. Poruszy zagadnienia dotyczące związku między okluzją a patomechanizmem powstawania zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz roli artykulatora i łuku twarzowego w projektowaniu prawidłowego zwarcia.

jo

Ważnym tematem zajmie się dr Young-Min Jo , w dobie cyfryzacji producenci proponują nam coraz lepsze i bardziej nowoczesne technologie. Dr Jo opowie o najnowszych oraz sprawdzonych narzędziach komunikacji . Zaprezentuje technologie i procesy, które nie tylko usprawniają leczenie ale także komunikację w praktyce ortodontycznej.

Program:

10.00 – 10.30 powitanie zaproszonych gości

10.30 – 12.00 PABLO ECHARRI, DDS

Okluzja w fazie końcowej i retencyjnej leczenia ortodontycznego.

Okluzja stała się ważnym czynnikiem w trzech głównych celach terapeutycznych: estetyki, funkcji i stabilizacji. Prawidłowa pozycja elementów budujących stawy skroniowo – żuchwowe, a przy tym fizjologiczna praca mięśni narządu żucia są ważnymi czynnikami w końcowej fazie leczenia ortodontycznego z uwzględnieniem fazy retencyjnej.

 

12.00 – 12.15 przerwa

12.15 – 13.45 – Yong-min Jo, DDS, MS, Ph.D.

Narzędzia cyfrowej komunikacji w praktyce ortodontycznej

Technologie i procesy cyfrowe wykorzystywane w leczeniu i komunikacji.

Cyfrowa rewolucja w stomatologii wreszcie dotarła do ortodontów. Cyfrowe procesy, takie jak skanowanie wewnątrzustne i drukowanie 3D stają się coraz bardziej popularne w gabinetach ortodontycznych, dzięki czemu umożliwiają cyfrowy przepływ danych ortodontycznych, który nie był możliwy kilka lat temu. Cykl pracy można podzielić na następujące aspekty: cyfryzacja 3D, procesy oprogramowania, drukowanie 3D i cyfrowo zaplanowane aplikacje kliniczne.

Wykład objaśni każdy segment cyfrowego przepływu pracy, zaczynając od procesu “digitalizacji” z dokładnym spojrzeniem na skanowanie wewnątrzustne i skanowanie modeli. Ponadto zostanie omówione cyfrowe przygotowanie danych oraz cyfrowa analiza i planowanie leczenia. Drukowanie 3D i nowe możliwości laboratoryjne, oraz innowacyjne zastosowania kliniczne wynikające z pełnego cyfrowego przepływu pracy, takiego jak Memotain, Nitinol CAD / CAM lub Individua oraz CA Clear Aligners.

13.45 – 14.00 przerwa

14.00 – 15.15 Dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz

Okluzyjne kontrowersje

Prawidłowa okluzja pozostaje w dynamicznym związku z układem nerwowo-mięśniowym narządu żucia oraz stawami skroniowo-żuchwowymi przez co bezpośrednio warunkuje utrzymanie fizjologicznej czynności układu stomatognatycznego. Odtworzenie prawidłowej okluzji zbliża każdego lekarza dentystę do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Dlatego celem wykładu będzie omówienie aspektów związanych z kreowaniem okluzji idealnej, mającej za zadanie zapewnienie harmonijnego działania łuków zębowych jak i układu mięśniowo-stawowego. Zostaną poruszone zagadnienia dotyczące związku między okluzją i patomechanizmem powstawania zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz roli artykulatora i łuku twarzowego w projektowaniu prawidłowego zwarcia. Podjęta również będzie tematyka dotycząca zawiłości związanych z udziałem obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego w etiopatogenezie zaburzeń okluzyjno-mięśniowo-stawowych.

15.15 – 15.30 przerwa

15.30 – 17.00 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CAMPOY, DDS

Okluzja w diagnostyce i terapii ortodontycznej

Temat okluzji jest bardzo istotnym zagadnieniem w początkowym etapie procesu terapeutycznego w ortodoncji. Około 15% pacjentów leczonych ortodontycznie wykazuje brak harmonizacji relacji centralnej i okluzji nawykowej co jest istotnym problem klinicznym, który należy uwzględnić w procesie diagnostycznym. Zjawisko to zostanie przeanalizowane w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i pionowej w odniesieniu do różnych wad zgryzu jak również opisany zostanie jego wpływ na prawidłową diagnostykę.

Clear aligner advanced course

Prowadzący:

Pablo-Echarri-18-5-2016-01-2-e1512457985265

Dr Pablo Echarri

Program szkolenia:

1. Jak działa Clear Aligner. Aktualizacja protokołu CA Digital
2. Możliwości cyfrowego świata. Gestaligner, CA Digital, transfer pośredni, aparaty, retainery
3. Rodzaje aparatów Clear Aligner
4. Clear Aligner : estetyka 3-3

 • leczenie związanie z zamykaniem przestrzeni,
 • jak zwiększyć zakotwiczenie,
 • leczenie gromadzeniowe: rozszerzanie i stripping,
 • jak skrócić proces,
 • kliniczna aktywacja Clear Aligner,
 • jak przygotować szyny,
 • nowe narzędzia: śruby Vector i zestaw do strippingu

5. Najistotniejsze kwestie Clear Aligner 5-5 oraz profesjonalne 7-7

 • leczenie z rozszerzeniem
 • leczenie z dystalizacją
 • leczenie z ekstrakcją
 • leczenie kl II

6. Clear Aligner w mieszanym uzębieniu

7. Leczenie kombinowane z zastosowaniem Clear Aligner i aparatów stałych

8. Tworzenie tylnej okluzji przed zastosowaniem Clear Aligner w celu korekcji zębów przednich

 • leczenie z zastosowaniem Clear Aligner w jednym łuku ‘
 • leczenie z początkowym zastosowniem clear aligner, a ostatecznie z zastosowanbiem aparatu stałego
 • jak, kiedy ?

9. Clear Aligner w fazie retencji i powtórne leczenie.

10. Preprotetyczne CA

11. Ostateczne wnioski

Po szkoleniu będziesz :

 • Znać zasady działania Clear Aligner
 • Mieć podstawową wiedzą o CA Digital, aparatach i retainerach,
 • Znać zasady leczenia związane z zamykaniem przestrzeni
 • Umieć zastosować technikę Clear Aligner w uzębieniu mieszanym
 • Potrafić zastosować metodę Clear Aligner w celu korekcji zębów przednich
 • Znać zasady leczenia kombinowanego

Clear aligner - szkolenie wstępne

W dzisiejszych czasach coraz więcej pacjentów szuka nowych , innowacyjnych metod leczenia, które zapewnią im komfort , wygodę i estetyczny wygląd. Dlatego też chcemy Przedstawić Państwu metodę leczenia wad zgryzu Clear Aligner.

Stworzyliśmy specjalny program szkoleniowy , dzięki któremu już po jednym kursie mogą Państwo zacząć pracę w systemie Clear Aligner. Nasza współpraca oczywiście nie kończy się na tym szkoleniu , otrzymują Państwo gwarancję dalszej pomocy przy planowaniu leczenia metodą Clear Aligner zupełnie bezpłątnie. Posiadamy nowoczesną i Certyfikowaną pracownię, ściśle współpracujemy z firmą Scheu Dental, w każdej sytuacji mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kursu.

Program

 • TERMOFORMOWANIE W ORTODONCJI
 • PREZENTACJA I ZALETY SYSTEMU CLEAR ALIGNER I CA DIGITAL
 • OD KONSULTACJI DO LECZENIA
 • OMÓWIENIE PRZYPADKÓW
 • STABILIZACJA EFEKTÓW LECZENIA – RETENCJA

Korzyści:

 • Wprowadzisz do swojej praktyki innowacyjną metodę leczenia
 • Szkolenie da Ci praktyczną wiedzę , będziesz potrafił sklasyfikować wady , które z powodzeniem  można leczyć metodą Clear Aligner
 • Dzięki metodzie Clear Aligner będziesz mógł w precyzyjny sposób zaplanować leczenie protetyczne i implantologiczne
 • Metoda Clear Aligner daje dużą kontrolę w leczeniu , możliwość zmiany planu leczenia na każdym etapie
 • Po szkoleniu zapewniamy pomoc przy planowaniu leczenia  oraz  konsultacje ortodontyczne z dr. Ayhamem Mohsinem
 • Promujemy i polecamy Twoją praktykę na stronie www.clearaligner.pl  , znajdziesz się w bazie użytkowników Systemu Clear Aligner
 • Zapewniamy materiały promocyjne dla pacjentów , oraz materiały marketingowe na stronę internetową

Prowadzący:

mid2-ayham_mohsin_amid2-ewelina_wojcicka_amid2-ewelina_krata_borowiec_a mid2-malgorzata_kotlarczyk_a

Master Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej

Program Master Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej to dwuletni program adresowany do lekarzy stomatologów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wprowadzić do swojej praktyki nowe metody leczenia. Dzięki udziałowi w programie lekarze zyskują PRAKTYCZNĄ wiedzę dotycząca najnowocześniejszych technik leczenia oraz nowoczesnej diagnostyki dzięki czemu będą potrafili radzić sobie z różnymi przypadkami wad zgryzu. Program jest tak skonstruowany, że łatwo można go pogodzić z pracą zawodową.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim dwa razy w miesiącu, są to dwu lub trzy dniowe spotkania, każdy dzień to 10 godzin teorii lub praktyki. Uczestnicy spotykają się w Rzeszowie na Sali szkoleniowej bądź w Centrum Ortodent (www.ortodent.pl ). Przewidziane są również trzy wyjazdy w roku do Centrum Ladent w Barcelonie. Celem Programu jest wyszkolenie uczestników w zakresie:

 • Przeprowadzania diagnostyki, w tym diagnostyki etiopatogenetycznej, planowania leczenia różnego typu wad zgryzu.
 • Wykonywania zabiegów ortodontycznych i ortopedycznych.
 • Realizacji ortodontycznej części leczenia interdyscyplinarnego, uczestniczenie w pracy zespołu lekarskiego.
 • Organizacji usług ortodontycznych i współpracy w ramach realizacji usług specjalistycznych

Każdy uczestnik kursu samodzielnie, pod okiem specjalistów, przeprowadza kompleksową diagnostykę oraz leczenie ortodontyczne u około 10 pacjentów. W Programie Master wykładowcy kładą nacisk na wiedzę teoretyczną lecz bardzo ważna jest również praktyka oraz zdobywanie doświadczenia z pacjentami. Do dyspozycji uczestników jest Campus Online, który jest unikalną biblioteką, w której zawarte są wszystkie informacje i materiały przygotowane specjalnie dla uczestników, którzy mają do niej nielimitowany dostęp. Wiedza i praktyka przekazywana jest
w sposób dostępny dla każdego, uczestnicy mogą kontaktować się z wykładowcami zarówno
w trakcie trwania programu jak też już po uzyskaniu tytułu Master. Dla studentów programu Master przewidziane są specjalne zniżki na pozostałe szkolenia organizowane przez Athenea Dental Institute.

Bardzo ważnym wydarzeniem jest również coroczna Konferencja, która odbywa się w Krakowie podczas targów stomatologicznych. Jest to czas, w którym oprócz wysłuchania ciekawych prelekcji można porównać swoje doświadczenia z innymi studentami, porozmawiać z wykładowcami lub podzielić się swoją wiedzą na temat programu z innymi lekarzami.

Podczas trwania Programu Master przewidziane są dwa egzaminy sprawdzające wiedzę w roku oraz obrona pracy (master thesis) na zakończenie programu. Pozytywne rozpatrzenie pracy uprawnia uczestnika do otrzymania prestiżowego tytułu Master Otodoncji i Ortopedii Szczękowej, ponadto absolwent otrzymuje dwa dyplomy, jeden wydany przez Athenea Dental Institute, drugi wydany przez Uniwersytet San Jorge w Saragossie.

 

Program spotyka się z bardzo pochlebną opinią uczestników I, II oraz III edycji.

Szczegółowy plan programu oraz wykaz przedmiotów można znaleźć na stronie: www.atheneainstitute.com/pl

W kwietniu 2019 r. rozpoczynamy rekrutację na 4  polską edycję programu Master Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2020 roku. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny na przełomie lipca/sierpnia. Wszystkich chętnych lekarzy serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt w Polsce:

Katarzyna Kurdziel
kasia@atheneainstitute.com
www.atheneainstitute.com
tel: 0048 666-091-708

Poland MEAW Course - Orthodontic Treatment based on Occlusal Plane Control

Poland MEAW Course

Orthodontic Treatment based on Occlusal Plane Control

Typodont course: Class II division 1, Non-extraction case

Prowadzący:

Photo

dr Jeong-IL KIM

Unikalny KURS biomechaniki ortodontycznej w technice EDGEWISE : Leczenie ortodontyczne
w oparciu o kontrolę płaszczyzny okluzyjnej

 

Teoria oraz praktyka na typodontach : BEZEKSTRAKCYJNE LECZENIE KL II, PODKL. I

 

Szkolenie teoretyczno-praktyczne w systemie Edgewise. Jeśli pragną Państwo nauczyć się biomechaniki ortodontycznej jest to kurs właśnie dla Państwa!

Multiloop Edgewise Archwire to genialny system leczenia ortodontycznego oparty na zrozumieniu płaszczyzny okluzji jako podstawowego narzędzia diagnostyki ortodontycznej połączony z pasją do ortodoncji.

Każdy ortodonta szukający wyzwań powinien zapisać się na ten kurs. Opanowanie systemy MEAW otwiera najgłębsze zakamarki biomechaniki ortodontycznej oraz znacznie skraca czas leczenia pacjentów. Ponadto pozwoli Państwu zrozumieć relację TMD i okluzji wad zgryzu.

 

Liczba miejsc ograniczona ( max. 25-cio osobowa grupa)

 

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Diagnosis of Functional Disorders of the Mesticatory Organ

Diagnosis of Functional Disorders of the Mesticatory Organ

Kurs będzie poświęcony diagnostyce zaburzeń czynnościowych narządu żucia i będzie podzielony na dwie części:

 • część teoretyczna
 • część praktyczna

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu diagnozowania stawów skroniowo-żuchwowych, planowania leczenia ortognatycznych wad zgryzu poprzez rekonstrukcje protetyczne oraz metody ortodontyczne oparte na koncepcji  prof. Sadao Sato.

Część  teoretyczna będzie poświęcona na analizę i omówienie leczenia pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Na podstawie badań diagnostycznych prof. Sadao Sato, wg. swojej koncepcji,  ustali plany leczenia omawianych przypadków. Profesor  omówi kondylografie; elektroniczne badanie czynności żucia, mowy, połykania, zaciskania zębów, zgrzytania, protruzje i laterotruzje. Na protokole diagnostycznym zostaną omówione: etiologia wad zgryzu, badanie funkcjonalne pacjenta, analiza cefalometryczna wg. koncepcji prof. Sadao Sato, diagnostyka i leczenie bruksizmu, metody ustalania pozycji referencyjnej i pozycji terapeutycznej.

Elementy diagnostyki wymagają zastosowania urządzeń do badania ruchów żuchwy, dlatego w części praktycznej, odbędą się ćwiczenia z użyciem systemu Cadiax – systemu do zastosowania w codziennej praktyce
lekarsko-dentystycznej, zbudowanego na podstawie wieloletnich doświadczeń medycznych prof. Rudolfa Slavicka,  za pomocą którego można rejestrować ruchy żuchwy i parametry artykulacji.  To nowoczesna metoda diagnostyki i analizy czynnościowej, która analizuje ruchy osi zawiasowej i kłykci żuchwy, pozwala indywidualnie programować artykulator,  dokumentuje i weryfikuje proces leczenia.

W trakcie części praktycznej, odbędzie się pokaz rejestracji pacjentów na łuku twarzowym Cadiax, rejestracja indywidualnej osi stawowej, oraz pełny proces badania i diagnostyki. Ostatni dzień szkolenia, to interpretacja wyników z dnia poprzedniego.

Orthognathic Orthodontics – Malocclusion Concept and Treatment Approach

„Orthognathic Orthodontics – Malocclusion Concept and Treatment Approach”

prof. Sadao Sato

prof. Sadao Sato – wykładowca słynnej szkoły Wiedeńskiej PROF.SLAVIČKA VieSID, Twórca Bruxchecker ,

 • wybitny specjalista w dziedzinie ortodoncji, stosujący metodę wielopętlową MEAW
 • Wykładowca i nauczyciel akademicki
 • Autor wielu artykułów i książek ortodontycznych
 • Autor koncepcji leczenia ortodontycznego opartego na leczeniu problemów okluzji w połączeniu z leczeniem dysfunkcji SSŻ – PROFESOR SADAO SATO

Dwudniowy  kurs teoretyczny Profesora Sadao Sato na temat jego genialnej koncepcji leczenia wad zgryzu opartej na rozwiązaniu problemu okluzji w połączeniu z leczeniem dysfunkcji SSŻ, co w wielu przypadkach pomoże uniknąć chirurgii ortognatycznej

 

Seminar Contens :

 1. General Statement on Malocclusion-Understanding of Malocclusion
 2. Class III and Open Bite Malocclusion-Its Etiologies and Treatment
 3. Mandibular Position as a most important subject in occlusion dentistry, RP-  TRP Concept
 4. Class II and TMD-What is the TMD and benefit of orthodontic approach to TMD